Duurzaamheid van binnenuit

De aarde is een door en door menselijke planeet geworden en de mensheid is uitgegroeid tot een kracht van geologische proporties. Denk aan een snel toenemende opwarming, oceanen vol plastic, en een zesde massa-extinctie die inmiddels in volle gang is. Met het akkoord van Parijs is de belofte gemaakt: de komende decennia staan we voor de uitdaging van een totale energietransitie, naar een volledig duurzame wereld. Deze transitie gaat echter over meer dan een overschakeling naar alternatieve energie en een andersoortige economie – het gaat ook een nieuw bewustzijn, waarin we andere keuzes maken, andere dingen waarderen en prioriteren. Het gaat over een innerlijke transitie.

Duurzaamheid van binnenuit is een drieluik op 3, 17 en 31 mei 2017 en georganiseerd in samenwerking met Stichting NatuurCollege. NatuurCollege verenigt een aantal personen die leven en werken vanuit deze uitgangspunten en die en bijdrage willen leveren aan het groeiende bewustzijn van de eenheid van alle leven en een duurzame toekomst van dat leven. NatuurCollege zet zich expliciet in voor het herstel van de verbondenheid tussen en met de  natuur, de ‘binnenkant van duurzaamheid’.

De serie wil inspireren tot kritische zelfreflectie op mens en wereldbeeld in relatie tot (on)duurzaamheid. De bestuursleden van Stichting NatuurCollege – prominenten in de wereld van duurzaamheid – zullen onderzoeken welke onderliggende mens- en wereldbeelden ten grondslag liggen aan de ecologische crisis en welke denkbeelden en daden kunnen helpen in een transitie naar een werkelijk duurzame samenleving. NatuurCollege wil daarmee bijdragen aan het bevorderen van een nieuw bewustzijn over de relatie tussen mens en natuur.

woensdag 3 mei: Analyse van een onduurzame tijdsgeest

We plegen roofbouw op de aarde en op elkaar: snel toenemende opwarming, oceanen vol plastic en een zesde massa-extinctie in volle gang. En de berekeningen zijn onheilspellend. In 2050 is er meer plastic dan vis in onze zee en volgens de VN kunnen we nog 60 jaar oogsten voordat de aardbodem uitgeput is. De toekomst klinkt alsof we in een verkeerde film zijn beland, vervreemd van wie we eigenlijk willen zijn.

Vanavond ontrafelen we het grote onderliggende verhaal over onze tijd. We zoomen uit en gaan op zoek naar samenhang: Wat hebben klimaatverandering, toenemende vluchtelingenstromen en groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk met elkaar te maken? We stellen een cultuurfilosofische diagnose van onze samenleving en brengen in kaart wat er op het spel staat. We leggen onderliggende mens- en wereldbeelden bloot en onderzoeken de tegenstrijdigheid in ons verlangen en ons handelen. Voor iedereen die snakt naar een holistisch perspectief, voorbij symptoombestrijding en kortetermijndenken

Vertel mij meer!

woensdag 17 mei: De Natuur & Ik: op zoek naar een ecologische levenskunst

Het duurzaamheidsdebat gaat vaak over problemen of over oplossingen: CO2-uitstoot, windmolens en het klimaatgevaar dat Trump heet. Maar alles wat daar onder ligt – hoe het ons raakt, wat ons inspireert en waar we het eigenlijk voor doen – dat lijkt wel te intiem. En dat is een gemiste kans, want aan werkelijk duurzaam leiderschap gaat dikwijls een innerlijke verandering vooraf. Een transitie waarin we met nieuwe ogen naar onze relatie tot natuur gaan kijken.

Voor veel mensen is de natuur iets voor in het weekend of op vakantie – van maandag tot en met vrijdag is het een blinde vlek. We zien natuur als een statisch landschap: het decor waartegen ons stedelijke leven zich aftekent. Maar wat is natuur eigenlijk? Wat is onze relatie hiertoe? En wat maakt dat uit?

Vanavond gaan we op zoek naar de leidraad voor een ecologische levenskunst. We praten openhartig over het contrast tussen de wereld die we willen en de wereld waar we in leven. Wat betekent goed doen in deze complexe wereld? We onderzoeken wat ons beweegt, oplaadt en waar we ons aan kunnen vasthouden. Hoe kan de natuur en filosofie hierin helpen? Een inspirerende avond en broodnodige balsem voor de ziel.

Vertel mij meer!

woensdag 31 mei: Duurzame Daden: #hoedan?

In 2050 stoot Nederland geen CO2 meer uit, beloofde het op de klimaattop in Parijs. De omvang en complexiteit van de ecologische crisis vraagt immers om grootse daden en radicale acties, die breken met huidige politieke en economische structuren van kortetermijndenken, eigen gewin en symptoombestrijding. Het vraagt om moedige leiders die een nieuwe moraal stellen. Die ons tot de beste versie van onszelf maken, meenemen in duurzame dromen en laten geloven in het nu nog onmogelijke.

Met prominente doeners onderzoeken we wat duurzaam leiderschap betekent en waarom dat zo moeilijk kan zijn. Hoe spreek je het geweten aan in het bedrijfsleven en hoe integreer je je idealen in de dagelijkse praktijk? We kijken naar radicale en inspirerende voorbeelden die het bankwezen en bedrijfsleven van binnenuit veranderen. We onderzoeken waar het schuurt en zoomen in op hoopvolle kantelmomenten, verrassende verschuivingen en nieuwe bewegingen. Hoe werkt werkelijke verandering eigenlijk?

Vertel mij meer!