Durf te twijfelen! Trouw-lezersfeest

Durf te twijfelen! Trouw-lezersfeest

‘Hoe weet je dat zo zeker?’ Deze vraag stellen Leonie Breebaart en haar collega’s van dagblad Trouw aan spraakmakende denkers, aan elkaar en aan ons. Moet je de rechter, de politicus of de krant zomaar geloven? Hans Schnitzler, Bernice Bovenkerk, Maaike Meijer en Klaas Mulder laten zien dat denken over het nieuws begint bij twijfelen. Maakt techniek ons vrij? Moet de economie wel groeien? Hoe weet je wat kunst is? En valt de natuur te verbeteren?

Praat en twijfel mee tijdens het Trouw-Lezersfeest!

75 minuten |met pauze | inclusief drankje

Deel dit evenement:

Klaas Mulder

Bron: MUAD

Foto via MUAD

Filosoof, docent en organisatieadviseur Klaas Mulder (1961) werkte onder meer bij Laagland’advies en is gespecialiseerd in het analyseren van aannames bij investeringen. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Algemene Muzikale Vorming aan het Brabants Conservatorium. In 2014 publiceerde hij het boek Pakkenproletariaat over het onafwendbare verval van de witte-boordensector en het ontstaan van een klasse van hooggeschoolde werklozen. Mulder is zelf geen econoom, maar wil begrijpen waar de politieke consensus vandaan komt dat Europa zijn economische positie alleen zou kunnen versterken door zoveel mogelijk jongeren hoger onderwijs te laten volgen.

Bewaren

Bewaren

Hans Schnitzler

Bron: Bildung Academie

Foto via Bildung Academie

Hans Schnitzler (1968) behaalde in 2009 zijn master wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde af bij Ad Verbrugge met een scriptie waarin hij probeerde de vraag naar macht te herinterpreteren vanuit de leefervaring van een verpersoonlijkt publiek domein. Sindsdien houdt hij zich bezig met het schrijven van essays en opiniestukken. Hij is als leermeester betrokken bij de Bildung Academie. Daarnaast was hij betrokken bij het interdisciplinaire kunstproject No Title No End, waarin kunstenaars en denkers de grenzen aftasten tussen het particuliere en het publieke domein. Hij had een column in de Volkskrant en publiceert regelmatig Crimelink en incidenteel in Hard Gras, NRC Handelsblad en op de site van De Nieuwe Reporter. In 2015 verscheen zijn eerste boek Het digitale proletariaat.

Bewaren

Bewaren

Maaike Meijer

Bron: Perdu

Foto via Perdu

Maaike Meijer (1949) is neerlandica en literatuurwetenschapper. Zij publiceerde over poëzie, over gender, op het gebied van Cultural Studies. Ze werkte aan de universiteiten van Utrecht en Maastricht en is tegenwoordig honorair hoogleraar genderstudies. In 2011 verscheen haar biografie van de dichter M. Vasalis. Samen met Jac van den Boogaard en Peter Peters schreef ze het boek Rieu, maestro zonder grenzen. Op dit moment werkt Meijer aan een biografie over dichteres en multikunstenaar Fritzi Harmsen van Beek.

Bewaren

Bewaren

Bernice Bovenkerk

Bernice BovenkerkBernice Bovenkerk (1973) groeide op te midden van veel huisdieren. Tijdens haar studie filosofie wist Wouter Achterberg, destijds een invloedrijk milieufilosoof, haar te interesseren voor het debat over de natuur. Hij bracht haar ook in contact met een andere inspiratiebron, de Australische politiek filosoof Robyn Eckersley. Bij Eckersley schreef Bovenkerk haar proefschrift over de vraag of de ‘deliberatieve democratie’ beter dan andere staatsvormen om kan gaan met de dilemma’s die ontstaan naarmate we beter kunnen sleutelen aan dieren en aan gewassen. Bovenkerk schrijft ook regelmatig voor het digitale platform Bij nader inzien waar zij maatschappelijke kwesties voorziet van filosofische analyse en reflectie.

Bewaren

Bewaren

Het boek Durf te twijfelen! Hoe filosofen kijken naar de actualiteit is speels geïllustreerd, rijk aan voorbeelden en er komen vele terreinen aan bod: gezondheid, onderwijs, democratie en natuurlijk ook de tegenhanger van de twijfel: geloof. Met bijdragen van Trouw-redacteuren Leonie Breebaart, Marc van Dijk, Maurice van Turnhout, Peter Henk Steenhuis, Merel Kamp en andere denkers:

‘Single zijn is een fase, trouwe liefde is het grote einddoel. Waarom eigenlijk?’ – Simone van Saarloos, filosofe en schrijfster

‘Wat is gezonde scepsis? Meer op onszelf vertrouwen en de scepsis toepassen op de claims van de gezondheidsindustrie.’ – Ignaas Devisch, hoogleraar ethiek en medische filosofie

‘Als iemand een moord bekent zonder dat er bewijs op tafel ligt, is dat gek genoeg vaak een teken van onschuld.’ – Ton Derksen, wetenschapsfilosoof