Help, ik heb een huidskleur! Kritisch zelfonderzoek

Welke invloed heeft racisme in jouw leven? Heb je er voordeel van gehad? Heeft het tegen je gewerkt? Gesprekken over huidskleur kenmerken zich vaak door onbegrip, ongemak en ontkenning. Discussies rondom racisme zijn vaak explosief of worden juist vermeden. Zelfonderzoek kan waardevolle inzichten geven in deze emoties en reacties.

In deze serie kleinschalige workshops doen we inzicht op in de werking van kleur. In witte en zwarte zelfhulpgroepen, geleid door een trainer die geoefend is in deze opzet. Juist vanwege het verschil in ervaring van racisme werken we in dit programma grotendeels in twee afzonderlijke groepen. Samen onderzoeken we wat kleur betekent in de keuzes, ervaringen en kansen en wat de effecten van racisme en uitsluiting zijn op de onderlinge omgang en solidariteit. We starten samen en eindigen met een gezamenlijke bespreking van de bevindingen.

Met eerlijkheid, kwetsbaarheid en erkenning onderzoeken we gedeelde ervaringen en leggen we fundamentele ongelijkheden bloot en werken we aan bewustwording. Deelnemers volgen drie sessies, die ze voorbereiden door literatuur te lezen en opdrachten te maken. Kom dus, als je een maatschappelijke discussie persoonlijk wil maken.

Je koopt een kaartje voor alle drie de sessies op woensdag 8 maart, woensdag 22 maart en woensdag 5 april. Op 18 april worden de resultaten tijdens de publieksavond Help, ik heb een huidskleur! besproken.

Deze sessies zijn onderdeel van het project De Grote Inhaalslag: een samenwerking van Patricia D. Gomes en De Nieuwe Liefde en georganiseerd in het kader van de UN-Decade for People of African Descent. Deze workshop is speciaal bedoeld voor deelnemers van Sub-Saharaans Afrikaanse afkomst. Programmabeelden door Raul Balai.

Deel dit evenement:
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Help, ik heb een huidskleur! Kritisch zelfonderzoek

Zwarte groep

In deze groep onderzoeken zwarte mensen hun ervaringen met anti-zwart racisme. Welke ervaringen heb ik met discriminatie in het dagelijks leven? Welke emoties roepen die confrontaties op? Hoe werkt het slavernijverleden door in ons zelfbeeld? Op welke wijze verschillen de ervaringen van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse Nederlanders? Hoe verhouden wij ons tot de witte Nederlanders? Welke onderlinge spanningen zorgen voor gebrek aan solidariteit?

Nawal Mustafa

Nawal Mustafa begeleidt de zwarte groep. Ze is jurist, gespecialiseerd in internationaal recht en werkzaam bij Amnesty International Nederland. Ze is geboren in Somalië en getogen in Groningen en vindt dat ze een mix is van Hollandse nuchterheid, Afrikaanse trots en islamitische standvastigheid.

Joan de Windt

Joan de Windt is docent voor de zwarte groep. Ze schreef het zelfhulpboek WEG met mental slavery en onderzocht welke invloed slavernij en kolonialisme hebben op de zwarte en witte mindset. Die invloed uit zich in een samenleving met ongelijke kansen door racisme, mental slavery, wit privilege en white supremacy. Joan geeft lezingen en trainingen over bewustwording van en omgang met deze zaken, zodat ze geen belemmering vormen voor een goede onderlinge samenwerking.

Witte groep

We onderzoeken wat betekent kleur in de ervaringen van witte mensen. Welke rol speelt witheid in onze keuzes en kansen? Ben ik me bewust van mijn huidskleur? Welke positie en privileges heb ik? Wie ben ik als witte Nederlander? Wat betekent de zwarte ander voor mij? Hoe stel ik me op in gesprekken over racisme? Hoe kan ik helpen in de bestrijding ervan? Wat kost ons dat?

Janneke Stegeman

Janneke Stegeman begeleidt de witte groep. Ze is Oudtestamenticus en promoveerde in 2014 aan de VU op het proefschrift Decolonizing Jeremiah over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. Ze interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en indecent theology. In juni 2016 werd zij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.