Eenzame opsluiting: mensenrechtenschending in vreemdelingendetentie?

Volgens het recente rapport Bringing Human Rights Home is het in Nederland slecht gesteld met de waarborging van de mensenrechten, en dan betreft het vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en vluchtelingen.
Naar aanleiding van De Internationale Dag van de Mensenrechten staan wij in De Nieuwe Liefde stil bij de staat van de mensenrechten in vreemdelingendetentie. Met name opsluiting in een isoleercel, een strafmaatregel die voor relatief kleine vergrijpen wordt ingezet, kan tot ernstige mentale, en soms ook fysieke problemen leiden bij vaak toch al getraumatiseerde vluchtelingen.

Er was een kort geding voor nodig, maar het lukte asieladvocaat Frans-Willem Verbaas en fotograaf Robert Glas uiteindelijk om foto’s maken van deze isoleercellen. Hun beelden en verhalen vormen de kern van dit programma. Vervolgens zal in een paneldiscussie ingegaan worden op de volgende vragen: is een dergelijke strafmaatregel noodzakelijk? Is er hier sprake van mensenrechtenschending? Valt er na te denken over alternatieven? Kunnen de verhalen van vluchtelingen die in isolatie verbleven, bijdragen aan bewustwording en uiteindelijk aan een menselijker beleid? Hierover gaat Geeske Hovingh in gesprek met onder meer Joël Voordewind (ChristenUnie), Marjo van Bergen (Humanistisch Raadsvrouw), Peter Hofland (psychiater) en Anton van Kalmthout (emeritus-hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht)

Deel dit evenement:
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Eenzame opsluiting: mensenrechtenschending in vreemdelingendetentie?