Publieksavond: Help, ik heb een huidskleur!

Op basis van de resultaten van de kleinschalige sessies stellen we een avond van dialoog samen. We interviewen deelnemers uit beide groepen om een groter publiek inzicht te bieden in de leerprocessen rondom racisme en witheid. Witte en zwarte mensen krijgen zo meer bewustzijn voor elkaars ervaringen, overtuigingen en gevoeligheden en welke rol racisme speelt in ieders leven.

Vervolgens gaan we in open onderzoek met stakeholders uit de anti-racisme-beweging en verantwoordelijke partijen vanuit politie, onderwijs en andere overheidsterreinen. We bespreken nieuwe inzichten in hoe de (oorspronkelijk in de Verenigde Staten geformuleerde kernbegrippen) wit privilege, witte fragiliteit, superioriteitsdenken en raciale stress in Nederland werkzaam zijn. We buigen ons gezamenlijk over de vraag welke conclusies uit het eerdere onderzoek getrokken moeten worden en welke constructieve plaats deze kunnen innemen in de strijd tegen racisme, bijvoorbeeld door beleidswijzigingen of herziende lesinhoud.

Dit programma is onderdeel van het project De Grote Inhaalslag: een samenwerking van Patricia D. Gomes en De Nieuwe Liefde en georganiseerd in het kader van het VN-Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Programmabeelden door Raul Balai.

Deel dit evenement:
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Publieksavond: Help, ik heb een huidskleur!

Daniël Wigboldus

Daniël Wigboldus is hoogleraar sociale psychologie en decaan aan de RU in Nijmegen. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar de manier waarop stereotypen en vooroordelen ons beoordelingsvermogen en gedrag vormgeven. In zijn college laat hij zien hoe vertekend taalgebruik en associaties ons onbewust beïnvloeden en hoe wij dit gedrag doorgeven aan volgende generaties. Vanavond legt hij dit neurologische proces uit aan de hand van de ervaringen uit de werkgroepen.