De Asielzoekmachine | De procedure

De asielprocedure klinkt overzichtelijk, maar de praktijk is ingewikkeld. Er is kritiek op de verschillende aspecten van de procedure: deze is te lang of juist te kort, de informatie waar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zich op baseert klopt niet of is onvolledig. Taalanalyses en leeftijdsonderzoek zouden niet zorgvuldig gebeuren. De rol van tolken en asieladvocaten staat regelmatig ter discussie en ook de bejegening en manier van verhoren van de asielzoeker door IND-ambtenaren is niet onbesproken.

Deel deze uitzending: