De Asielzoekmachine | Kick-off

Werkt ons asielbeleid? En hoe zouden we willen dat het werkt?

Vijftien jaar na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 maken we de balans op. We voelen oud-politici Job Cohen en Hilbrand Nawijn aan de tand, die vanaf het begin intensief betrokken waren bij de vormgeving van deze asielwet. Vervolgens kijken we waar de wetgeving met de praktijk wringt, botst of frustreert. We vragen mensen uit het veld naar hun grootste knelpunten. Wat is de grootste zorg van Amnesty-directeur Eduard Nazarski? Waar loopt Rhodia Maas tegenaan als directeur van de Dienst Terugkeer & Vertrek? En hoe kijkt ex-vluchteling en journalist Tahmina Akefi naar de regelgeving waar zij zelf in terecht kwam? In gesprekken en korte pitches en met hulp van het publiek brengen we in kaart hoe de Vreemdelingenwet nu werkt en waar verandering nodig is. Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort vertelt over het aangepaste asielbeleid in zijn stad. Toine Heijmans, schrijver van het boek De Asielmachine, sluit de avond af met een column.

Hiermee begint het landelijke project De Asielzoekmachine. Met input uit de kick-off gaat het tussen 30 maart en 20 juni het land in met een serie volksraadplegingen die inzoomen op deelgebieden van het asielbeleid. Als politici er niet uitkomen, laten de Nederlandse burgers zich dan beraadslagen. Samen met vluchtelingen, inwoners, beleidsuitvoerders en -criticasters gaan we op zoek naar oplossingen voor de knelpunten in het asielbeleid. Een burgerjury krijgt de opdracht om alle bijeenkomsten bij te wonen en zich af te vragen: Hoe denk ik hier eigenlijk over? Tijdens de slotbijeenkomst in Den Haag op Wereldvluchtelingendag wordt de denkkracht uit de Nederlandse samenleving gepresenteerd aan de politiek en maatschappelijke organisaties.

De presentatie is in handen van Bahram Sadeghi & Patrick van der Hijden.

Deel deze uitzending: