Bond voor het Vloeken

Geschiedenis

Ons taalgebruik wordt preutser. Sommige gemeentes verbieden zelfs het gebruik van vloekwoorden in hun plaats. En wat dacht je van de muziekwereld? Een enkele ‘fuck’ in de lyrics en het nummer wordt meteen als explicit gemarkeerd. En dat terwijl het boek Turks Fruit, waarin heel wat afgen**kt wordt, gewoon op de leeslijst van middelbare scholieren staat. Fucking krom.

Is het gebruik van bepaalde woorden inherent fout? Recent onderzoek[1] toont aan dat het gebruik van een ouderwets scheldwoord zorgt voor hogere pijntolerantie en -grens. Vloeken helpt ons moeilijke tijden door. Bovendien zijn scheldwoorden dikwijls taalkundige kunstwerken en is het Nederlands maar een schraal taaltje zonder konjo, kaulo, tfoe of sjembek. Hoog tijd om de onschuld van vloeken te bewijzen en vloeken uit het (god)verdomhoekje te halen.

Visie

De Bond voor het Vloeken ziet groot gevaar en tegelijkertijd niets in een vloekverbod – ieder verbod maakt de verleiding immers groter. De Bond voor het Vloeken is voor de vrijheid van eenieder om voluit te vloeken, geen blad voor de mond te nemen en van je hart geen moordkuil te maken. Vloekwoorden bieden verlichting, kunnen alarmeren, of juist ook een uitroep zijn van ultiem geluk: kortom, vloeken is een zegen!

Vloeken zijn krachtige woorden en staan in direct contact met onze oer-emoties. Hoe veeltalig mensen ook mogen zijn, bij heftige gevoelens – van positief dan wel negatieve aard – scheldt men toch het liefst in de moerstaal: zo dicht ligt schelden bij ons hart. En wat is er heerlijker dan een luid (vul in: geslachtsdeel) wanneer je je teen stoot? Vloeken helpt diep menselijke emoties te ventileren en communiceren en brengt ons dichter bij elkaar. Schelden als een stukje verbinding.

Missie

De doelstelling van de Bond voor het Vloeken omvat:

  • Scheldwoorden uit de taboesfeer te halen en deze te vieren, omarmen en verspreiden.
  • De taalkundige creativiteit die de beoefening van vloeken vereist en gelijktijdig losmaakt, aanmoedigen.
  • Het positief effect van vloeken op het algemeen volkswelzijn propageren en stimuleren.
  • Neuro linguïstisch, sociaal-cultureel en biologisch-psychologisch onderzoek naar de werking en functie van vloeken bevorderen.

Let wel, het toejuichen van negatieve verwensingen jegens de medemens – ook wel ‘uitschelden’ – valt niet onder haar doelstellingen. De Bond richt zich in de eerste plaats op de uitoefening van de Vrijheid van Teringsuiting naar tafelpoot, bananenschil of andere levenloze entiteiten.  


[1] Effect on swearing on strength and power performance – School of Psychology, Keele University & Divison of Athletic Training, Health and Exercise Science, Long Island University Brooklyn: