De Studenten Snijtafel #2

Retorica – letterlijk ‘redenaarskunst’, of ‘welsprekendheid’ – is de kunst van het overtuigen.

Drie retoricastudenten interviewden lijsttrekkers over hun politieke standpunten. Voor De Nieuwe Liefde kozen zij de opvallendste politici voor een analyse van hun retorische skills.

Spreekt deze politicus in begrijpelijke taal? Komt het verhaal over? Wie wordt aangesproken – en wanneer haken de mensen af? Wat zegt de lichaamstaal? Welke retorische trucs worden er gebruikt?

In deze aflevering van De Studenten Snijtafel ontleedt Sarah van de Studentenstemwijzer de retorische talenten van Farid Azarkan van DENK.

Foto: Roel Wijnants