Gewetensvragen

Wat is goed? Wat zou jij doen?

Seriebeeld-Gewetensvragen highresOnderzoekende avonden waar complexe, maatschappelijke vraagstukken een gezicht krijgen in persoonlijke morele dilemma’s. In een open gesprek en onder leiding van een ervaren filosoof wordt het publiek uitgenodigd zich in te leven, elkaar en jezelf te bevragen en op die manier tot een weloverwogen oordeel te komen.

Dit gezamenlijk onderzoek is gebaseerd op een vernieuwende gespreksvorm uit de praktische filosofie: het moreel beraad. Vragensteller, panel en publiek treden hierbij op een openhartige maar gestructureerde manier met elkaar in gesprek. Zo ontdek je samen op welke vooronderstellingen je beslissingen gebaseerd zijn en welke waarden voor jou doorslaggevend zijn bij ingewikkelde kwesties.

Belangrijke thema’s zijn de multiculturele samenleving, zorg en onderwijs. Denk aan vragen als: Zal ik een vluchteling in huis nemen? Moet ik mijn bonus weigeren? Kan ik nog Zwarte Piet spelen? We onderzoeken oordelen en aannames in je eigen denken en doen.

Kijk hier vorige edities terug:

8 juni 2016: Armoedetoerisme: tussen oprechte interesse en voyeurisme?
11 mei 2016: Hoe garandeer ik een waardig levenseinde? Euthanasie bij dementie
9 maart 2016: Moet ik stoppen met vlees eten?
10 februari 2016: Kies ik een zwarte of een witte school?
20 januari 2016: #notinmyname
2 december 2015: Neem ik een vluchteling in huis?
4 november 2015: Word ik zwarte piet of niet?

Gewetensvragen in de klas:

20 juni 2016: Mag ik liegen tegen mijn ouders?
13 juni 2016: Moet ik mijn ouders vertellen dat ik niet meer geloof?

Bewaren

Bewaren