Het debat over verengelsing gaat door

Foto Ronald van den Heerik/Hollandse Hoogte

Jan Paternotte en Alexander Rinnooy Kan schrijven in NRC dat verengelsing iets typisch Nederlands is. De discussie over internationalisering is niet nieuw: de handelsstad Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw uit tot een internationale broedplaats voor wetenschap, kunst en cultuur, waar groei en vernieuwing automatisch gepaard gingen met veeltaligheid, handel en ideeënuitwisseling beginnen nu eenmaal met verstaanbaarheid.

Paternotte en Rinnooy Kan betogen dat verengelsing niet inherent slecht is. Buitenlandse studenten leveren fors meer geld op en de Nederlandse arbeidsmarkt vaart er wel bij. “Laten we onze grenzen wijd open blijven staan voor al het nieuwsgierige talent dat, gebruik makend van de gezamenlijke wereldtaal, de wetenschap hier wil ontdekken en verrijken: dat is net zo goed een prachtige Nederlandse traditie.” Lees meer.