Discussie over Israël-Palestina: De grenzen van verzet

Discussie over Israël-Palestina: De grenzen van verzet

Hoe mag je je verzetten tegen Israëls beleid ten aanzien van de Palestijnen? Is niet-gewapend verzet voor de Palestijnen de beste optie, of is het voor de Palestijnen ook legitiem om een aanslag te plegen op Israëlische soldaten die zich in Palestijns gebied bevinden? Mag je, als je in Nederland of een ander democratisch land woont, zonder te vrezen voor je veiligheid en toekomst betogen dat zo’n aanslag geoorloofd is? Mag je je aansluiten bij een internationale beweging die Israël boycot? Zouden mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties Israël onder druk moeten zetten om zijn repressieve beleid te veranderen?

Zulke vragen worden uiteenlopend beantwoord. In het westen wordt verzet tegen Israëls beleid al snel afgekeurd. De uitleg die voor die afkeuring wordt gegeven is echter veelal afkomstig uit een onvoorwaardelijke liefde voor Israël en niet rechtvaardig vanuit Palestijns perspectief. Andere dimensies van deze discussie betreffen de mogelijkheid tot en effectiviteit van verzet. “Goed” verzet moet niet alleen mogen, het moet ook kunnen en nut hebben.

Vanavond gaan we de grenzen van zulk verzet verkennen. We hebben vier sprekers.

Marcel Brus, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, bespreekt de betekenis van verzet in internationaal recht en de implicaties daarvan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Dina Zbeidy, een Palestijnse antropologe, doet momenteel een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Ze groeide op in een Palestijns dorp in Israël en leefde gedurende vijf jaar in Jeruzalem. Zij gaat in op de betekenis van verzet in het dagelijkse leven van Palestijnen en Israëli’s zelf.

Brigitte Herremans, werkzaam bij de Belgische NGO Broederlijk Delen en auteur van het boek Israël en Palestina. De kaarten op tafel, vertelt over de mogelijkheden en beperkingen van internationale ontwikkelingsorganisaties die de Palestijnen willen ondersteunen.

Dyab Abou Jahjah (opiniemaker, auteur en activist) analyseert de grenzen in het publieke debat die hij en anderen tegenkomen wanneer ze kritisch zijn op Israëls beleid. Welke mening mag je nog hebben zonder voor radicaal of antisemiet te worden versleten? In hoeverre is er redelijke en rationele discussie mogelijk?

Voertaal van het programma is Nederlands. Het gesprek zal geleid worden door Hassnae Bouazza.

Dit debat wordt georganiseerd door de Leonhard-Woltjer Stichting in samenwerking met Een Ander Joods Geluid en De Nieuwe Liefde.

program.info.closed.title
program.info.closed.description
Deel dit evenement: