Duurzaamheid van binnenuit: Analyse van een onduurzame tijdsgeest

Duurzaamheid van binnenuit: Analyse van een onduurzame tijdsgeest

We plegen roofbouw op de aarde en op elkaar: snel toenemende opwarming, oceanen vol plastic en een zesde massa-extinctie in volle gang. En de berekeningen zijn onheilspellend. In 2050 is er meer plastic dan vis in onze zee en volgens de VN kunnen we nog 60 jaar oogsten voordat de aardbodem uitgeput is. De toekomst klinkt alsof we in een verkeerde film zijn beland, vervreemd van wie we eigenlijk willen zijn.

Vanavond ontrafelen we het grote onderliggende verhaal over onze tijd. We zoomen uit en gaan op zoek naar samenhang: Wat hebben klimaatverandering, toenemende vluchtelingenstromen en groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk met elkaar te maken? We stellen een cultuurfilosofische diagnose van onze samenleving en brengen in kaart wat er op het spel staat. We leggen onderliggende mens- en wereldbeelden bloot en onderzoeken de tegenstrijdigheid in ons verlangen en ons handelen. Voor iedereen die snakt naar een holistisch perspectief, voorbij symptoombestrijding en kortetermijndenken

Programmamaker Evanne Nowak schreef een artikel op oneworld.nl.

Duurzaamheid van binnenuit is een drieluik in mei 2017 in samenwerking met Stichting NatuurCollege. De serie wil inspireren tot kritische zelfreflectie op mens en wereldbeeld in relatie tot (on)duurzaamheid. 

Programmabeeld door Ren Hang.

program.info.closed.title
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Gasten

Klaas van Egmond

Klaas van Egmond is (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht milieueffecten, milieubeleid en de werking van ons financieel-economische bestel. Eerder was hij directeur van het Milieu en Natuurplanbureau (nu Planbureau voor de Leefomgeving) en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij is bestuurslid bij NatuurCollege, initiatiefnemer en actief lid van het Sustainable Finance Lab en auteur van Een kwestie van beschaving, over duurzame economie. Vanavond zoomt hij in op de sociaal-culturele aspecten van de onduurzame wereld waarin we leven.

 

 

 

 

 

 

 

Annick de Witt

Annick de Witt is schrijver, change-maker en consultant in duurzame transformaties. Ze is gefascineerd door de veranderende tijdsgeest, onderzocht de culturele en psychologische dimensies van duurzaamheid en zet deze inzichten in bij haar werk voor (maatschappelijke) organisaties. Annick vervulde meerdere bestuursfuncties, was als onderzoeker verbonden aan internationale instituten, gaf lezingen in buitenlandse conferenties en won meerdere prijzen voor haar werk. Ze is tevens bestuurslid van NatuurCollege. Samen met Froukje Jansen schreef ze het boek Duurzaamheid van binnenuit.

 

 

 

 

 

 

 

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten is bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway in Ierland en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel in Wageningen. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Hij studeerde Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie en verdiepte zich in de rol die natuur speelt in het menselijk denken. Hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur – het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief. Ook is hij bestuurslid bij NatuurCollege. Vanavond onderzoekt hij de tegenstrijdigheden in ons denken en handelen als het gaat over (on)duurzaam gedrag.

 

 

 

 

 

 

 

Froukje Jansen

Froukje Jansen is presentatrice, journalist, debatleider en programmamaker met een uitgesproken maatschappelijk profiel. Momenteel belicht ze in RTL Live goede doelen gesteund door de Postcode Loterij en werkt ze samen met Sublime FM aan Het Gesprek van de Vooruitgang. Eerder werkte ze voor de omroepen Llink, NOS, en VARA. Ook is ze als bestuurslid actief betrokken bij het NatuurCollege en The Tipping Point en is ze lid van de raad van toezicht van de WakaWaka Foundation. Froukje onderzoekt in haar werk en leven vragen omtrent de transitie naar een duurzame wereld: Wat kun je zelf doen? Wat kun je samen doen? Hoe zorg je dat schijnbaar tegengestelde belangen bij elkaar komen? Vanavond vertelt ze over haar ervaringen met gesprekken en dynamieken in het maatschappelijk debat die een onduurzaame samenleving in stand houden of juist doorbreken. Wat werkt en wat werkt niet?

 

 

 

 

 

Evanne Nowak (moderator)

Evanne Nowak is humanistica en werkzaam als freelance programmamaker en moderator. Ze richt zich op zingevingsvragen in een onzekere wereld met klimaatverandering, conflict en ongelijkheid.