zelfonderzoek: Help, ik heb een huidskleur!

zelfonderzoek: Help, ik heb een huidskleur!

Welke invloed heeft racisme in jouw leven? Heb je er voordeel van gehad? Heeft het tegen je gewerkt? Gesprekken over huidskleur kenmerken zich vaak door onbegrip, ongemak en ontkenning. Discussies rondom racisme zijn vaak explosief of worden juist vermeden. Zelfonderzoek kan waardevolle inzichten geven in deze emoties en reacties.

In deze serie kleinschalige workshops doen we inzicht op in de werking van kleur. In witte en zwarte zelfhulpgroepen, geleid door een trainer die geoefend is in deze opzet. Juist vanwege het verschil in ervaring van racisme werken we in dit programma grotendeels in twee afzonderlijke groepen. Samen onderzoeken we wat kleur betekent in de keuzes, ervaringen en kansen en wat de effecten van racisme en uitsluiting zijn op de onderlinge omgang en solidariteit. We starten samen en eindigen met een gezamenlijke bespreking van de bevindingen.

Met eerlijkheid, kwetsbaarheid en erkenning onderzoeken we gedeelde ervaringen en leggen we fundamentele ongelijkheden bloot en werken we aan bewustwording. Deelnemers volgen drie sessies, die ze voorbereiden door literatuur te lezen en opdrachten te maken. Kom dus, als je een maatschappelijke discussie persoonlijk wil maken.

Je koopt een kaartje voor alle drie de sessies op woensdag 8 maart, woensdag 22 maart en woensdag 5 april. Op 18 april worden de resultaten tijdens de publieksavond Help, ik heb een huidskleur! besproken.

ZWARTE GROEP:
De groep bestaat uit maximaal 20 mensen en is in een vertrouwelijke omgeving. We verwachten dat deelnemers bij alle drie de avonden aanwezig zijn.

In deze groep onderzoeken zwarte mensen hun ervaringen met anti-zwart racisme. Welke ervaringen heb ik met discriminatie in het dagelijks leven? Welke emoties roepen die confrontaties op? Hoe werkt het slavernijverleden door in ons zelfbeeld? Op welke wijze verschillen de ervaringen van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse Nederlanders? Hoe verhouden wij ons tot de witte Nederlanders? Welke onderlinge spanningen zorgen voor gebrek aan solidariteit? Deze groep wordt geleid door Nawal Mustafa en Joan de Windt (meer info onder programmabeeld)

8 maart 20.00-22.00
Over de beelden en ideeën die je hebt meegekregen in opvoeding en maatschappij, over machtsstructuren en de verschillende niveaus van racisme

22 maart 20.00 – 22.00
Over mental slavery

5 april 20.00 – 22.00
Over je eigen rol binnen het debat en het verzet en strategische bondgenootschappen. Wat kun je doen? Hoe houd je het vol?

DE WITTE GROEP IS NU VOL – wil je op de hoogte gehouden worden van een nieuwe workshop, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief
De groep bestaat uit maximaal 20 mensen en is in een vertrouwelijke omgeving. We verwachten dat deelnemers bij alle drie de avonden aanwezig zijn.

We onderzoeken wat betekent kleur in de ervaringen van witte mensen. Welke rol speelt witheid in onze keuzes en kansen? Ben ik me bewust van mijn huidskleur? Welke positie en privileges heb ik? Wie ben ik als witte Nederlander? Wat betekent de zwarte ander voor mij? Hoe stel ik me op in gesprekken over racisme? Hoe kan ik helpen in de bestrijding ervan? Wat kost ons dat? Deze groep wordt geleid door Janneke Stegeman en Dieuwertje de Graaff (meer info onder programmabeeld).

8 maart 20.00 – 22.00 uur Zelfonderzoek: witheid in Nederland
Over hoe we zijn opgevoed en gevormd, witheid als constructie, white fragility en white innocence

22 maart 20.00 – 22.00 uur Je context: familie en vrienden
Hoe kun je op een constructieve manier in gesprek over witheid in je familie- en vriendenkring?

5 april 20.00 – 22.00 uur Ok, ik ben ‘wit’ – en nu?
Over bondgenootschap en wat dat kost

Deze sessies zijn onderdeel van het project De Grote Inhaalslag: een samenwerking van Patricia D. Gomes en De Nieuwe Liefde en georganiseerd in het kader van de UN-Decade for People of African Descent. Deze workshop is speciaal bedoeld voor deelnemers van Sub-Saharaans Afrikaanse afkomst. Programmabeelden door Raul Balai.

program.info.closed.title
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Nawal Mustafa

Nawal Mustafa begeleidt de zwarte groep. Ze is jurist, gespecialiseerd in internationaal recht en werkzaam bij Amnesty International Nederland. Ze is geboren in Somalië en getogen in Groningen en vindt dat ze een mix is van Hollandse nuchterheid, Afrikaanse trots en islamitische standvastigheid.

 

 

 

 

 

 

 

Joan de Windt

Joan de Windt is docent voor de zwarte groep. Ze schreef het zelfhulpboek WEG met mental slavery en onderzocht welke invloed slavernij en kolonialisme hebben op de zwarte en witte mindset. Die invloed uit zich in een samenleving met ongelijke kansen door racisme, mental slavery, wit privilege en white supremacy. Joan geeft lezingen en trainingen over bewustwording van en omgang met deze zaken, zodat ze geen belemmering vormen voor een goede onderlinge samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Janneke Stegeman

Janneke Stegeman begeleidt de witte groep. Ze is Oudtestamenticus en promoveerde in 2014 aan de VU op het proefschrift Decolonizing Jeremiah over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. Ze interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en indecent theology. In juni 2016 werd zij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.

Dieuwertje de Graaf

Dieuwertje de Graaff is docent voor de witte groep. Ze is historica gespecialiseerd in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en religieuze geschiedenis. Van huis uit geschiedenisdocent, momenteel werkzaam als ontwikkelaar en trainer bij Diversion waarbij de focus ligt op het bespreken van controversiële maatschappelijke onderwerpen in het klaslokaal. Dieuwertje wordt gedreven door onderwijs en emancipatie, en vooral hoe deze twee samen (kunnen) hangen.