Karen Armstrong: is religion really violent?

Karen Armstrong: is religion really violent?

Dit programma wordt live gestreamd.  

Let op: de voertaal van dit programma is Engels. 
This program will be held in English, scroll down for English.

 

Toen Karen Armstrong na zeven jaar uittrad uit het klooster, was ze er van overtuigd dat ze zich nooit meer met religie zou bezighouden. Maar het liep anders. Armstrong werd een gevierde religiewetenschapper en schreef meer dan 21 boeken over religie. Hoe dat kwam? De Britse televisie stuurde Armstrong naar Jeruzalem en daar merkte dat ze niets wist over Jodendom en Islam. Ze ging op onderzoek uit en kreeg een heel ander perspectief op geloof en religie. Armstrong werd steeds kritischer: ze stelt dat gelovigen teveel belang zijn gaan hechten aan de juiste leer en dat seculieren op hun beurt geweld afschuiven op religie.

In het Westen zijn we ervan overtuigd geraakt dat het mis gaat zodra religie en politiek vermengd raken, schrijft Armstrong in haar boek ‘Fields of Blood’. Daar komt ellende en geweld van. Staat en religie moeten dus gescheiden zijn. De staat is de garant voor rust en vrede. Karen Armstrong stelt vragen bij de koppeling tussen religie en geweld. Ze vraagt zich af hoe het komt dat we geloof zijn gaan bekijken als een privézaak. Ze is kritisch op de Westerse voorkeur voor seculariteit. Volgens Armstrong maakt het ons blind voor staatsgeweld en voor de verbindende krachten van religie.

Armstrong zegt dat geloof niet gaat over waarheden, maar over betrokken handelen. Ze benadrukt compassie als gemeenschappelijke kern in religieuze tradities. Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies schreef ze het Charter for Compassion. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement.

Is het echt zo dat religie de oorzaak is van veel geweld in de wereld? En hoe verhouden zich religieus geweld en compassie? Op deze vragen gaat Armstrong in haar lezing met de titel “Is religion really violent” in. Daarnaast vertellen change agent Salmaan Sana, Vera Bauman, programmanager van WIJsamenleving bij de gemeente Rotterdam en Monica Neomagus van Stichting Handvest voor Compassie NL hoe het Handvest voor Compassie hen inspireerde.

Armstrong komt naar Nederland vanwege een eredoctoraat dat ze ontvangt van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Erepromotor is Manuela Kalsky. Kalsky is houder van de Edward Schillebeeckxleerstoel waarin De Nieuwe Liefde participeert.

program.info.closed.title
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Karen Armstrong

Karen Armstrong is een van de meest productieve hedendaagse schrijvers over religie. Op het gebied van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie in het publieke domein is Armstrong een van de meest vooraanstaande experts ter wereld. Ze is wereldwijd een veelgevraagd spreker en adviseerde onder andere het Nederlandse en Amerikaanse parlement op het gebied van religie en religieus extremisme. Haar 21 boeken zijn vertaald in 45 talen en zijn vaak bestsellers.

Manuela Kalsky

Manuela Kalsky bekleedt sinds 2012 de Edward Schillebeeckxleerstoel voor Theologie en Samenleving, een initiatief van De Nieuwe Liefde en het Dominicaans Studiecentrum. Ze leidde met André van der Braak het onderzoek naar Multiple Religious Belongers, mensen die zich onderdeel voelen van meer dan één geloofstraditie.

English version

This program will be streamed live. 

When Karen Armstrong left the convent after 7 years, she was done with religion. The last thing she wanted was to be involved with religion ever again. British television sent Armstrong to Jerusalem however. There she encountered Judaism and Islam, and realized how little she knew about them. Armstrong began to investigate. It led to more than 21 books on religion and a transformation in her perspective on faith and religion.

According to Armstrong, religion has been regarded as an explosive element in politics since the age of Enlightenment. It was considered primarily responsible for the carnage of the so-called “Wars of Religion”, it was rigorously excluded from public life. This perception is now central to our secular consciousness in the West. Today Islam is depicted as an inherently violent faith and the main source of the terrorism that endangers us all.

But how accurate are these perceptions? Historians of warfare and experts on the phenomenon of terrorism have repeatedly insisted that other crucial factors are involved but their views are ignored by the popular media. We seem to be making what we call “religion” – a concept that needs decoding – a scapegoat for some less palatable truths. We are living in dangerous times and it is essential that we take all the ingredients of our current predicament into account and make a more accurate and rational assessment of the relationship between “religion” and violence.

Armstrong launched the Charter for Compassion as a global peace initiative in 2009. She says we tend to focus to much on doctrines or orthodoxy and too little on religion and faith as commitment to practice. In compassion, we feel with another person, as is highligthed by every religious tradition.

After Armstrong’s lecture “Is religion really violent” change agent Salmaan Sana, community program-manager Vera Bauman and Monica Neomagus van Stichting Handvest voor Compassie NL share how the Charter for Compassion inspired them.

Karen Armstrong is in The Netherlands to receive an honorary doctorate from VU University Amsterdam. 

Karen Armstrong

Karen Armstrong is one of contemporary’s religion’s most prolific authors and one of its most prominent experts. Her books include ‘A History of God,’ ‘Holy War’, and ‘Fields of Blood’. Her work has been translated into forty-five languages. She has addressed and advised policy makers at the U.S. State Department as well as the Dutch parliament on religion and religious extremism.

Manuela Kalsky

Manuela Kalsky holds the he Edward Schillebeeckx Chair for Theology and Society at VU University Amsterdam. Kalsky serves as the director of Nieuw Wij and the Dominican Study Centre for Theology and Society. Her research focuses on questions concerning multiple religious belonging (MRB).