NatuurCollege #1

Kritische zelfreflectie voor een duurzamere wereld; een jonge idealist in gesprek met een oude activist

NatuurCollege #1

De manier waarop we met de Aarde omgaan én de manier waarop we met elkaar omgaan heeft de afgelopen 50 jaar voor grote problemen gezorgd: klimaatverandering, verschraling van de aardbodem, de toenemende vluchtelingenstromen, economische stagnatie, bevolkingsgroei, toenemende arm-rijk verhoudingen en geopolitieke spanningen.  En wie naar het grotere geheel kijkt zal inzien dat deze huidige problemen, die zich op alle maatschappelijke terreinen voordoen, onderling sterk samenhangen. Tegelijkertijd blijkt er politiek en beleidsmatig nog maar weinig te gebeuren. Hoe komen we ooit uit die impasse ?

De hoogste tijd voor kritische zelfreflectie als middel om de impasse te doorbreken. Een aantal bestuursleden van Stichting NatuurCollege – bekenden in de wereld van duurzaamheid – zullen onderzoeken welke onderliggende denkbeelden ten grondslag liggen aan de ecologische staat van de Aarde, en welke denkbeelden en daden kunnen helpen in de overgang naar een echt duurzame samenleving.

In dit eerste NatuurCollege staat de ontmoeting tussen twee generaties centraal. Professor Klaas van Egmond, als emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid verbonden aan de Universiteit Utrecht, is inmiddels aardig op leeftijd en – zoals je mag verwachten – overwegend pessimistisch. Talitha Muusse, een van de oprichters van de Duurzame Top 100, is jong en optimistisch.

Hij is exponent van de generatie voor wie de bomen tot in de hemel groeiden maar die wel het probleem zagen aankomen, zij van de generatie die het klimaatverandering alsnog moet zien op te lossen. Aan de hand van beeldfragmenten reflecteren ze in gesprek met elkaar op de veranderde tijdsgeest. Over een wereld van goede moed en wederopbouw, na de tweede wereldoorlog en de latere revolutie van de provo’s, en een wereld die groeimoe is en waarin moraliteit achterop raakt terwijl de technologie door raast. Hoe komen twee generaties samen tot een nieuw verhaal van hoop? Over die vraag en vooral het antwoord daarop, gaat het in dit eerste NatuurCollege.

Froukje Jansen, presentator en debatleider, zal de avonden modereren en faciliteren.

Het tweede NatuurCollege vind je hier

program.info.closed.title
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Gasten

Klaas van Egmond:
Prof ir Klaas van Egmond is als (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid verbonden aan de Universiteit Utrecht. Voordien was hij directeur Milieu van het RIVM en directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (thans PBL). Hij maakt deel uit van het Utrecht Sustainability Institute (USI) en is mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab. Daarnaast is hij onder meer plaatsvervangend kroonlid van de SER, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het KNMI, adviseur bij Triodos Bank, en bestuurslid van NatuurCollege. Klaas houdt zich in toenemende mate bezig met de culturele kanten van het milieu- en duurzaamheidsvraagstuk. Hij heeft daarover recent een boek gepubliceerd onder de titel ‘Een Vorm van Beschaving’ (Uitgeverij Christofoor, 3e druk 2013). Klaas stond dit jaar in de top 100 duurzame voorlopers van Trouw.

Talitha Muusse:
Talitha haar ervaring met duurzaamheid op bij MVO Nederland; eerst als stagiair en projectmedewerker en momenteel als lid van de Raad van Toezicht; hiermee was ze de jongste commissaris van Nederland. Talitha studeerde als Bedrijfskundige (Msc) af aan de Eramus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘Duurzaam Leiderschap van de Millennial Generatie’. Als ondernemer is Talitha een van de oprichters van de Duurzame Jonge 100: een platform voor jonge duurzame ondernemers en professionals. Momenteel is Talitha spreker over de onderwerpen Millenials, Generaties en Duurzaam Leiderschap, dagvoorzitter & presentator en de drijvende kracht achter de Energieboot: de accelerator voor young professionals die duurzame energieprojecten ontwikkelen.

Moderator:
Froukje Jansen is een landelijk bekende programmamaakster, journalist, debatleider en presentator met jarenlange interviewervaring en een uitgesproken maatschappelijk betrokken profiel (o.a. bij omroep Llink, VPRO en VARA). Daarnaast is zij als bestuurslid actief betrokken bij NatuurCollege en The Tipping Point. Froukje houdt zich vooral bezig met bewustwording en verandering. Overal waar verandering is, is energie. En waar energie is, is beweging. Dat begon met de verandering naar een meer duurzame wereld. Haar werk voor Llink ging dan ook vooral om mensen bewust te maken van die verandering. Wat kun je er zelf aan doen, wat kun je samen doen? Op dit moment is er in alle geledingen van de samenleving een bewustzijnsverandering gaande. Of het nou politiek, bedrijfsleven of de kunst- en cultuursector is. Hoe gaan we om met de veranderingen in de samenleving, economie en ecologie? Niet alleen vanuit het hoofd, maar ook vanuit hart en buik. Hoe krijg je mensen geïnspireerd? Hoe zorg je dat schijnbaar tegengestelde belangen bij elkaar komen? Hoe vertel je het verhaal goed? Hoe zorg je dat je het beste uit mensen haalt? Dit zijn vragen die Froukje in haar werk en persoonlijke leven actief onderzoekt.