Eenzame opsluiting: mensenrechtenschending in vreemdelingendetentie?

Eenzame opsluiting: mensenrechtenschending in vreemdelingendetentie?

Volgens het recente rapport Bringing Human Rights Home is het in Nederland slecht gesteld met de waarborging van de mensenrechten, en dan betreft het vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en vluchtelingen.
In dit programma staan wij stil bij de staat van de mensenrechten in vreemdelingendetentie. Met name opsluiting in een isoleercel, een strafmaatregel die voor relatief kleine vergrijpen wordt ingezet, kan tot ernstige mentale, en soms ook fysieke problemen leiden bij vaak toch al getraumatiseerde vluchtelingen.

Er was een kort geding voor nodig, maar het lukte asieladvocaat Frans-Willem Verbaas en fotograaf Robert Glas uiteindelijk om foto’s maken van deze isoleercellen. Hun beelden en verhalen vormen de kern van dit programma. Vervolgens zal in een paneldiscussie ingegaan worden op de volgende vragen: is een dergelijke strafmaatregel noodzakelijk? Is er hier sprake van mensenrechtenschending? Valt er na te denken over alternatieven? Kunnen de verhalen van vluchtelingen die in isolatie verbleven, bijdragen aan bewustwording en uiteindelijk aan een menselijker beleid? Hierover gaat Geeske Hovingh in gesprek met onder meer Joël Voordewind (ChristenUnie), Marjo van Bergen (Humanistisch Raadsvrouw), Anton van Kalmthout (emeritus-hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht), Frans-Willem Verbaas advocaat en documentaire-fotograaf Robert Glas.

Lees verder onder de afbeelding.

Dit programma is afgelast
Klik hier als je al een kaartje had gekocht. Dan storten we het bedrag terug op je rekening.
Deel dit evenement:

Gasten

V.l.n.r. Frans-Willem Verbaas, Robert Glas, Joël Voordewind, Marjo van Bergen, Anton van Kalmthout

Frans-Willem Verbaas

Frans-Willem Verbaas advocaat vreemdelingenrecht, met name asielzaken, schreef in 2005 ‘Er is thans geen grond’ over het Nederlandse asielbeleid van binnenuit en is initiator van het foto-project in isoleercellen van detentiecentra.

 

Robert Glas

Robert Glas is beeldend kunstenaar en fotograaf. In zijn werk ligt de focus op het Europese en Nederlandse beleid ten aanzien van migratie. Spande een kort geding aan tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid omdat hem toestemming werd geweigerd foto’s te maken van isoleercellen in detentiecentra.

 

Joël Voordewind

Joël Voordewind Tweede Kamer-lid voor de Christenunie met in zijn portefeuille onder meer immigratie en asiel. Werd in 2012 door de Evert Vermeer Stichting verkozen tot ‘fair politician of the year’ en diende in datzelfde jaar de succesvolle kinderasielwet, ook wel ‘Mauro-wet’ in.

 

Marjo van Bergen

Marjo van Bergen werkte van 2006 tot 2010 als humanistisch raadspersoon in vreemdelingendetentie, onder andere in Heerhugowaard en in de Schipholgevangenis. Kent de isoleercelproblematiek dus letterlijk van binnenuit.

 

Anton van Kalmthout

Anton van Kalmthout emeritus hoogleraar Strafrecht en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit van Tilburg, werd in 1994 voorzitter van de Commissie Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting voor geïllegaliseerde vreemdelingen.