Religie en ruzie: conflict als heilige noodzaak

Religie en ruzie: conflict als heilige noodzaak

Gelovigen kampen met een imago-probleem: zou de wereld er niet beter aan toe zijn zonder religie? Dan zou er toch zeker minder strijd zijn?

Je kunt ook anders kijken naar de relatie tussen religie en conflict.

Conflict is een uitdagende situatie die vraagt om creatieve oplossingen. Jodendom, christendom en islam zouden zonder conflicten nooit ontstaan zijn. Binnen die godsdiensten is dus veel ervaring met conflict.  Er zijn gewelddadige escalaties geweest, maar ook constructieve oplossingen.

Advocaat en mediator Klaartje Freeke geeft een kort college over ruzie. Ruzie is eng, maar conflicten vermijden is ook niet zonder risico. En: in de ruimte die ontstaat doordat iets kapot gaat, kan iets nieuws ontstaan.

Drie specialisten geven vervolgens hun visie op hoe joden, christenen en moslims door conflict gevormd zijn. Wat zien zij – discussies, geweld, verzoening?

Aan de basis van het jodendom staat het verhaal over Mozes die het conflict met de Farao aangaat. Zonder dat conflict was er geen jodendom geweest. Klopt, zegt David Wertheim, maar joden in de Diaspora gaan het conflict liever niet aan. Ze stellen het uit: boos worden als een minderheid, is gevaarlijk, hebben ze geleerd. Als de Messias komt, zal die alles oplossen, stelt Wertheim.

Anne Dijk geeft haar visie op de rol van conflict in de beginperiode van de islam. Hoe opereerde Mohammed te midden van verschillende Arabische stammen en hun onderlinge vetes?

Ernst van den Hemel tot slot werpt licht op het Nederlandse calvinisme. Dat is in wezen radicaal, zegt hij. Het biedt aanknopingspunten voor verzet tegen de bestaande orde. Hoe krijgt dat vandaag de dag vorm?

De grote vraag die aan het einde gesteld wordt is hoe religie vandaag de dag bij huidige conflicten kan bijdragen aan een oplossing.

Deze avond wordt geleid door Janneke Stegeman, theoloog bij Nieuwe Liefde Leerhuis.

Dit programma is afgelast
Klik hier als je al een kaartje had gekocht. Dan storten we het bedrag terug op je rekening.
Deel dit evenement:

Gasten

 

 

Klaartje Freeke

KlaartjeKlaartje Freeke is advocaat en mediator in strafzaken. Zij staat verdachten en slachtoffers bij en waar mogelijk treedt zij op als bemiddelaar tussen die partijen. Klaartje is medeoprichter van De Verzoenkamer van het Mandelahuisje in Amsterdam-Noord, waar mensen, arm en rijk, onder begeleiding van professionele mediators een bemiddelingstraject kunnen aangaan. Verder doceert Klaartje aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam het vak Mindfulness in het recht, dat in samenwerking met de University of California, Berkeley, is ontwikkeld.

Bewaren

David Wertheim

DavidDavid Wertheim is directeur van het Menasseh ben Israel Instituut voor Joodse sociale en culturele studies. Hij studeerde filosofie en geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn proefschrift onderzocht hij de populariteit van Spinoza onder de Joden in de Weimarrepubliek.

 

Bewaren

Ernst van den Hemel

BertErnst van den Hemel is religie- en literatuurwetenschapper. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam in de Geschiedenis van het Christendom, met een proefschrift over literair-politieke dimensies in het werk van Johannes Calvijn. Sinds 1 september 2016 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker aan het Meertens Instituut binnen het HERA project ‘HERILIGION The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe’. Van den Hemel is daarnaast docent aan de We Are Here Academy, een onofficiële academie voor ongedocumenteerde migranten.

Bewaren

Anne Dijk

AnneAnne Dijk is religiewetenschapper, islamoloog en islamitisch theoloog met een specialisatie in autoriteitsstructuren en een focus op de herinterpretatie van de shari’a en islamitische jurisprudentie. Als oprichter en directeur van Fahm Instituut adviseert ze op het gebied van islam en sociale vraagstukken. Daarnaast doceert zij verschillende islam-vakken (zoals islamitische filosofie en mindful moslim) en verzorgt ze trainingen voor organisaties.

 

Bewaren

Janneke Stegeman

JannekeJanneke Stegeman is Oudtestamenticus en verbonden aan De Nieuwe Liefde en Nieuwe Liefde Leerhuis. In 2014 promoveerde zij op een proefschrift over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU).

In juni 2016 werd zij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.

 

 

Bewaren