Vrouwenlogica IV: Wie betaalt, bepaalt? Over de toekomst van het vrije denken

Vrouwenlogica IV: Wie betaalt, bepaalt? Over de toekomst van het vrije denken

Het zijn turbulente tijden voor Nederlandse academici. Anderhalf jaar na de bezetting en ontruiming van het Maagdenhuis kunnen studenten en medewerkers stemmen voor een nieuwe bestuursstructuur. Vanavond onderzoeken we de universiteit van de toekomst.

De universiteit moet volgens de wet een bolwerk zijn van en voor academische vrijheid. Maar voor onderwijs dat kritisch denken mogelijk maakt, is in de praktijk geen ruimte. De financiële prikkels van de overheid naar de universiteit – geld per ingeschreven en snel afgestudeerde student – leiden tot makkelijk verkoopbare studies, verhoogde werkdruk, schoolse onderwijsvormen en dus kwaliteitsvermindering. Onderzoekers beconcurreren elkaar om financiering en zijn daarvoor steeds afhankelijker van het bedrijfsleven. En dankzij kortdurende contracten durven kritische docenten zich niet meer uit te spreken. Bovendien is het curriculum ouderwets en met weinig aandacht voor diversiteit ingericht en staat Nederland in de EU op de twee-na-laagste plaats met de aanstelling van vrouwelijke universitaire docenten. Dit in een tijd waar vrouwelijke studenten de meerderheid vormen.

Het moment dus voor een herbezinning op academische waarden, de plek van rendementsdenken in de universiteit en de vormgeving van het onderwijs van de toekomst. We onderzoeken met vrouwelijke docenten, studenten en onderzoekers welke veranderingen nodig zijn en of de voorstellen van de Commissie Democratisering & Decentralisering voldoen. In samenspraak met publiek gaan we aan de slag met het opstellen van een manifest, met richtlijnen voor de bescherming van het vrije denken.

In samenwerking met Society for Women in Philosophy-NL en De Vrije Gemeente.

Dit programma is afgelast
Klik hier als je al een kaartje had gekocht. Dan storten we het bedrag terug op je rekening.
Deel dit evenement:

gasten

Harriet Bergman

HarrietBergmanHarriet Bergman volgt de researchmaster Philosophy aan de Universiteit van Amsterdam, debatteert bij ASDV Bonaparte en is actief bij de studentenprotesten van de Nieuwe Universiteit en Humanities Rally. Ook komt ze regelmatig bijeen met het Feministisch Alcoholistisch Verbond.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Rudolf Valkhoff

Rudolf Valkhoff.jpgRudolf Valkhoff is cultuurhistoricus en was werkzaam als docent cultuurgeschiedenis en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij strijdt al jaren voor academische vrijheid. Na actieve betrokkenheid bij de Maagdenhuisbezetting werd hij ontslagen.

 

 

Bewaren

Natalie Scholz

Natalie ScholzNatalie Scholz is universitair docent Nieuwste Geschiedenis aan de UvA. Als onderzoeker en docent houdt ze zich bezig met de geschiedenis van de politieke cultuur in modern Europa. Als academische burger maakt ze zich zorgen over hoe de neoliberale universiteit de academische vrijheid en de menselijke verhoudingen binnen de academie negatief beïnvloedt. Sinds de Maagdenhuisbezetting is Natalie betrokken bij ReThink UvA, een platform van medewerkers die hervormingen eisen in de organisatie van onderwijs en onderzoek.

 

Bewaren

Ineke Palm

Ineke PalmIneke Palm is verbonden aan het wetenschappelijk bureau van de Socialistische Partij, dat onlangs het onderzoeksrapport De Wetenschapper aan het Woord publiceerde. Zij zal de resultaten van het onderzoek, waarvoor bijna duizend wetenschappers werden geïnterviewd, toelichten op basis van de wettelijke eis van academische vrijheid. Ze is bovendien zelf gepromoveerd epidemioloog en werkzaam als vice-voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven Rotterdam voor de SP.

 

Bewaren

Martijntje Smits

Martijntje SmitsMartijntje Smits is ingenieur en (techniek)filosoof en werkt ruim 25 jaar in tijdelijke contracten als onderzoeker, gasthoogleraar en filosofiedocent aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland, de Verenigde Staten en Noorwegen. Een belangrijk thema in haar werk zijn de veronderstellingen die schuilgaan achter beloften en doembeelden over nieuwe technologie. Ze pleit voor het delen van de verbeeldingsmacht over technologie en een re-politisering van het debat over innovatie. Ze promoveerde in 2002, deed onder andere onderzoek naar robotica en schreef over flexwerken aan de universiteit.

Bewaren

Tashina Blom

TashinaTashina volgt de onderzoeksmaster Cultural Analysis aan de UvA en was actief tijdens de Maagdenhuisbezetting, waar ze zich vooral bezig hield met de organisatie van het programma. Ze was onderzoeksassistent bij de UvA’s Commissie Diversiteit en werkte voor de Landelijke StudentenVakBond. In samenwerking met het Stadsarchief werkt ze aan een archief over de Maagdenhuisbezetting en ze is actief als redacteur bij De Omslag, een online magazine over hoger onderwijs.

 

Bewaren

Desirée Verweij

Désirée VerweijwebDésirée Verweij (moderator) is hoogleraar Militaire Ethiek. Haar onderzoek richt zich op ethiek in de militaire praktijk, waar morele dilemma’s zich vaak op het snijvlak van drie niveaus bevinden: het individu, de organisatie en de nationale politiek. Dat betekent ingewikkelde en vaak problematische vragen, waarbij humaniteit en professionaliteit in de praktijk gewaarborgd moeten blijven.

 

Bewaren