Gewetensvragen | Kies ik een zwarte of een witte school?

Zwarte scholen. Men heeft het er niet meer zoveel over. De media trekken onze aandacht met dreigende berichtgeving over oorlog, radicalisme en de stroom aan vluchtelingen buiten de grenzen van Nederland. Ondertussen is dichtbij huis onze eigen ‘multiculturele samenleving’ het ondergeschoven kindje van de politiek geworden.

In Amsterdam alleen al wonen ruim 180 verschillende nationaliteiten bij elkaar. Maar zitten onze kinderen allemaal met elkaar op school? Helaas niet. Er is nog steeds een tweedeling tussen witte en zwarte scholen, die eerder groter dan kleiner wordt. Autochtone Nederlandse ouders kiezen vaak bewust voor witte scholen, omdat zij denken dat hun kind daar betere resultaten zal halen. Dit fenomeen wordt ook wel ‘witte vlucht’ genoemd. Maar wat voor invloed heeft dit op klasse- en cultuurscheiding en hebben niet-westerse ouders net zoveel keuzemogelijkheden als autochtone ouders?

gasten
Sander Peters is journalist, tekstschrijver en vader van twee zoontjes van respectievelijk vijf en zeven jaar oud. Hij stond vier jaar geleden zelf voor dit dilemma: hij moest kiezen tussen de zwarte daltonschool, de witte volkse openbare school en de witte jenaplanschool in zijn buurt. Sander wilde niet dat zijn kinderen bang zouden zijn voor mensen met andere culturele achtergronden. Vanavond maakt hij de balans op en onderzoeken we de afwegingen, onderliggende overtuigingen en zowel zijn als onze eigen waarden.
Guido Walraven is coördinator van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Op verzoek van de vier grote steden is dit kenniscentrum in 2007 gestart. Het heeft als doel om alle beschikbare kennis over gemengde scholen toegankelijk te maken voor ouders, scholen, schoolbesturen en gemeenten. In de periode 2008-2012 heeft het Kenniscentrum in twaalf gemeenten pilots ondersteund.

Martien Schreurs is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek. In zijn colleges, lezingen en publicaties laat hij zien hoe het Bildungsideaal antwoord kan bieden op de uitdagingen van het nihilisme, terrorisme, onderbuikgevoelens, het rendementsdenken en het multiculturele onderwijs. Daarnaast gaf hij tot 2012 ook les in de vakken geschiedenis, maatschappijleer en filosofie op verschillende (witte en zwarte) middelbare scholen. In 2006 verscheen zijn boek Literair Laboratorium bij Uitgeverij Boom/Sun over Bildung, literatuur en onderwijs.
Caesar Bast is publicist, jonge politicus en is voorzitter van de Jonge Socialisten Amsterdam. Hij is zelf basisschoolleerling geweest op een witte en een zwarte school in Amsterdam. Hij maakt zich samen met de jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid (PvdA) hard voor diversiteit op Amsterdamse basisscholen. Grote vraag die hij vanavond graag beantwoord zou willen zien worden is: in hoeverre laten ouders zich daadwerkelijk beïnvloeden door de stereotypen rondom een witte en zwarte school?
Sawitri Saharso is hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de Universiteit Twente, hoofddocent Sociologie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek . Haar Indonesische roots maakten haar nieuwsgierig naar de manieren waarop immigranten zich een plekje verwerven en thuis gaan voelen in de samenleving – en wat dat proces nou precies tegenhoudt en bevordert. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken rond migratie, morele diversiteit en burgerschap vanuit een Europees vergelijkend perspectief.

Gespreksleider: filosoof Dick Kleinlugtenbelt
Presentatie: Tyche van Bommel

Deel deze uitzending: