Deze richtlijnen betreffen alle aspecten van de gemeenschappelijke interactie en moderatie op De Nieuwe Liefde social media platforms, hieronder valt ook het commentaar op blogs, events, posts of artikelen.

De sociale media van De Nieuwe Liefde (hieronder valt Facebook, Twitter, de website, enz.) voorziet in een groeiend aantal mogelijkheden om te discussiëren over de inhoud van onze programma’s. Ons doel is om ervoor te zorgen dat al deze platformen inclusief en veilig zijn, en dat de sociale media van De Nieuwe Liefde de plek op het internet is waar je levendige en betrokken discussies kunt vinden.

Alle acties en beslissingen die door onze moderators genomen worden zijn definitief en worden niet over gecorrespondeerd.

Mocht je suggesties of vragen hebben over participatie aan De Nieuwe Liefde sociale platforms dan kan je een bericht sturen naar: info[at]amerpodia.nl

De meningen die gedeeld worden op De Nieuwe Liefde sociale platforms representeren niet per definitie de meningen van De Nieuwe Liefde, de medewerkers noch van andere inzenders.

Gemeenschappelijke normen

  1. We heten debatten en verschillen van mening welkom, maar persoonlijke aanvallen (op auteurs of andere gebruikers), aanhoudend trollen, treiteren of oeverloos misbruik worden niet getolereerd.
  2. We erkennen kritiek op de programma’s en artikelen die we maken en publiceren, maar we zullen niet toestaan dat er een misinterpretatie bestaat over (het werk van) de makers, sprekers of content die in De Nieuwe Liefde plaatsvindt of geuit wordt op sociale media van De Nieuwe Liefde. In het belang van een dragend debat zullen we een onderscheid maken tussen constructieve argumenten en lastercampagnes.
  3. We begrijpen het dat men mogelijk sterke gevoelens heeft over kwesties die besproken worden op de site, of tijdens de programma’s, maar we zullen berichten verwijderen die als bedreigend en/of beledigend ervaren worden. Houd alsjeblieft rekening met andermans normen en waarden en wees bewust van je impact op anderen met berichten die je plaatst.
  4. We behouden het recht om conversaties in te perken als ze dreigen uit te monden in moddergooien door partijdigheid of generalisaties.
  5. We tolereren geen racisme, seksisme, homofobie of andere vormen van haatzaaiing, of bijdragen die op zo’n wijze geïnterpreteerd zou kunnen worden. We onderkennen het verschil tussen het becommentariëren van een bepaald bewind, organisatie, gemeenschap of geloof en het aanvallen van mensen gebaseerd op hun ras, religie, sekse, seksuele voorkeur, beperking of leeftijd.
  6. We verwijderen alle content die ons in juridisch gevaar kan brengen, zoals mogelijk lasterlijke of beledigende berichten, of materiaal dat eventueel een schending van auteursrecht is.
  7. We verwijderen elk bericht dat duidelijk commercieel of spam van aard is. Dit geldt ook voor externe links die inhoudelijk niet relevant zijn voor de discussies
  8. Hou het relevant en helder. Als je iets post dat niet relevant is voor het originele topic (“off-topic”) dan is de mogelijkheid aanwezig dat het bericht verwijderd wordt om zo de originele discussie gaande te houden.
  9. We willen dat de platforms een gastvrije ruimte bieden en we verwachten van de deelnemers ons te helpen dat te bereiken door ons op potentiële problemen te wijzen en elkaar te helpen conversaties uitnodigend en gepast te houden. Mocht je iets problematisch tegenkomen op de gemeenschappelijke platforms, help ons door ons er op te wijzen.