De Nieuwe Liefde heeft de inhoud van deze website te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Nieuwe Liefde streeft ernaar om de rechthebbenden van op onze website gepubliceerd beeldmateriaal te vermelden en indien nodig hun toestemming te vragen voor openbaarmaking van het beeld via onze website. Indien een rechthebbende meent rechten ten aanzien van een op onze website gepubliceerd beeld te kunnen doen gelden, dan kan dat aan ons kenbaar worden gemaakt door het versturen van een e-mail naar info[at]denieuweliefde.com. Indien daarvoor gegronde redenen bestaan, zal het gepubliceerde beeldmateriaal zo spoedig mogelijk worden aangepast en/of verwijderd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Nieuwe Liefde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website.