De Nieuwe Liefde is het huis voor taal in de ruimste zin van het woord.

We voeren je mee naar zowel de schoonheid van de taal als haar maatschappelijke weerklank. Van spoken word-concerten tot een reis langs de poëzie van ver gelegen gebieden, van het naspelen van literaire scènes op het podium tot het geven van een stem aan ongehoorde perspectieven.

We schrijven, schreeuwen, luisteren en fluisteren, de mooiste zinnen ooit geschreven en datgene wat nog verzonnen moet worden. Taal is van (en voor) iedereen. Haar kracht en macht eren we, zij die de individuele stem alsook het groepsgevoel dient, de vertalingen en de misverstanden, de verwondering en de troost, het anker waaraan we ons vasthouden in het omgaan met een immer veranderende wereld.


De Nieuwe Liefde wordt gesteund door