RSIN: 005261533

Da Costakade 102

1053 WP Amsterdam

020 589 16 80

Stichting De Nieuwe Liefde heeft een culturele ANBI status

ANBI-formulier

De Stichting heeft de volgende doelstelling:

  1. a) het (doen) initiëren van activiteiten ten behoeve van bezinning en reflectie op ons doen en handelen, onder meer doch niet uitsluitend, met poëzie, literatuur en woordkunst;
  2. b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van Stichting De Nieuwe Liefde bestaat uit:

Michiel van Schooten, voorzitter

Carolijn Borgdorff, secretaris

Rashid Azimullah, penningmeester

Anahita Farokhi

Benien van Berkel

De (neven)activiteiten van de bestuursleden vind je hier.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

Beleidsplan Stichting De Nieuwe Liefde

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2023

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2022

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2021

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2020

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2019

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2018

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2017

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2016

Stichting De Nieuwe Liefde Jaarverslag 2015

De Nieuwe Liefde wordt gesteund door